Toppers - XII (CBSE)
RESULT AT A GLANCE 2017-18

AISHWARY THAKUR
(96.4%)

SURYANSH SHARMA
(95.4%)

NEERAV GANATE
(95.2%)

ADITYA AGGARWAL
(95%)

ARUSHI GUPTA_
(94.8%)

KSHITI GUPTA
(94.2%)

SHWETANGI KAMAL
(93%)

AKSHIKA GUPTA_
(93%)

PARTH BALI
(93%)

JAGJEET SINGH ANAND
(92.6%)

RITVIK CHAUHAN
(92.4%)

AANCHAL SHARMA
(92%)

SAMARJEET SINGH KASHYAP
(91.6%)

ANOUSHKA TANWAR
(91.6%)

ARUSHI KOHLI
(90.4%)

GEETANSH SHARMA
(90.4%)

ANNIRUDH SHARMA
(90.2%)

BHAVYA GUPTA
(90.2%)

HUTASHAN SHARMA
(90%)
RESULT AT A GLANCE 2016-17
RESULT AT A GLANCE 2015-16
RESULT AT GLANCE 2014-15
RESULT AT GLANCE 2013 -14