Toppers - X CBSE

CLASS – X CBSE (Session: 2022-23)

SANVI VERMA
97.4%

VAIBHAV SHUKLA
96.6%

VIBHA SHARMA
95.8%

MANAN AASI
95.4%

SHREYA JAIN
95.4%

ANMOL SHARMA
95.2%

RUPAKSHI VERMA
94.8%

SHIVANSH JETHI
94.6%

DHRUV SINGH KANWAR
94.4%

NAMRTA THAKUR
94%

KEEMAYA PAL
94%

HIA PARIHAR
93.8%

SIMRAN PATIAL
93.8%

SIYA GAUTAM
93.6%

RUDRANSH THAKUR
93.6%

VIHAN THAKUR
93.6%

ANANDITA SHARMA
93.6%

ANMOL SHARMA
93.4%

CHIRAG BHATIA
93.2%

YASHNA VERMA
93%

SAKSHAM SHANDIL
93%

TANMAY RAGHUVANSHI
92.8%

SHIVAM SHARMA
92.4%

AAVISHKAR BHAGTA
92.2%

SHIVANSHAM BHARDWAJ
92.2%

SIDHIKA BHAROTA
92.0%

SHAURYA KOHLI
91.8%

PRAYATI SHARMA
91.8%

PRIYANSHI THAKUR
91.6%

SEJAL THAKUR
91.4%

SHRADDHA SHARMA
91.4%

NANDITA DUTT SHARMA
91.4%

NEER AGGARWAL
91.4%

PAARTHAV SERAIK
91.2%

AARAV GUPTA
91.2%

AAYATI THAKUR
91.2%

NANDINI KASHIV
91%

CLASS – X CBSE (Session: 2021-22)
CLASS – X CBSE (Session: 2020-21)
CLASS – X CBSE (Session: 2019-20)
CLASS – X CBSE (Session: 2018-19)
CLASS – X CBSE (Session: 2017-18)
CLASS – X CBSE (Session: 2016-17)
CLASS – X CBSE (Session: 2015-16)
CLASS – X CBSE (Session: 2014-15)
CLASS – X CBSE 100% RESULT (Session: 2013-14)
Alternate Text